Hem Subedi

President

Desh Bahadur Khadka
Vice President (Dammam)
Purushottam Dahal
Vice President (Riyadh)
Manoj Dhimal
Vice President (Jeddah)
Sujanser Rai
Secretary
Karna Bahadur Basnet
Joint Secretary
Dipak Thapa
Joint Secretary
Raj Chemjong
Treasurer
Surendra Tamang
Joint Treasurer
Kumar Acharya
Member
Kuber Limbu
Member
Gopal Karki
Member
Kisan Bishwakarma
Member
Debendra Bishwakarma
Member
Tikaram Basnet
Member
Lila Tamang
Member
Bishal Yakhkha
Member
Yubraj Giri
Member
Purna Tamang
Member